Pobídněte zákazníky k akci

Pobídněte zákazníky k akci

Má-li se něco stát, musíte to říct. Používejte výzvy k akci. Zahrňte do textu odkaz na to, co nabízíte. Upozorněte na další článek na svém webu. Přidejte na web tlačítko Koupit nebo Kontaktovat. Umožněte zákazníkům zopakovat minulou objednávku.   Zajímají…